Română  English

Kezdőlap   Hírek/Sajtó  Szállás   Program   Szervezők   Résztvevők

Csíkszereda   Marosvásárhely   Sepsiszentgyörgy

 

Székelyföld-konferencia, 2017. április 20-22.

(III. Székely Kongresszus)

Április 21, péntek

 

9.00 – 9.30 Megnyitó (205-ös terem, Sapientia EMTE - Sepsiszentgyörgyi Tanulmányi Központ)

 

A szekciók munkálatait megnyitja és köszönti:

 

   Bodó Barna egy.docens, a Sapientia EMTE tanára

   Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere

   Vargha Mihály, a társszervező Székely Nemzeti Múzeum igazgatója

   Ferencz Csaba, az SZNT képviselője

 

Az oktatás Székelyföldön (205-ös terem)

 

9.30-10.00 Burus-Siklódi Botond: Iskolahálózat Székelyföldön – stratégiák, fenntarthatóság, intézményi együttműködés

10.00-10.05 vita

10.05-10.35 Ferencz Salamon Alpár: Közoktatásunk finanszírozása – helyzetkép és dilemmák

10.35-10.40 vita

10.40-11.00 Kávészünet

11.00-11.30 Pletl Rita: Anyanyelvi képességvizsgálatok a közoktatásban

11.30-11.35 vita

11.35-12.05 Kiss Imre: Szakoktatás Székelyföldön

12.05-12.10 vita

12.10 -12.40 Tódor Erika: A román nyelv tanítása székelyföldi iskolákban

12.40-13.00 vita

13.00-14.30 Ebédszünet

14.30-15.00 Péntek János: Tehetséggondozás, felzárkóztatás – az iskola, mint jövő

15.00-15.30 Tonk Márton – Bodó Barna: Felsőoktatás Székelyföldön – helyzetkép, kihívások, értelmező gondolatok

15.30-16.00 Dávid László – Nyárádi Imre-István: Mérnökképzés Székelyföldön

16.00-16.30 Szabó Béla: Magyar orvosképzés Erdélyben/Romániában

16.30-16.50 vita

16.50-17.00 Kávészünet

17.00-18.30 Műhelytanácskozás. Oktatási szakpolitikai csomag megalapozása

A tanácskozást irányítja: Péntek János

 

A falusi kultúrotthonok változó funkciói (206-os terem)

 

Moderátor: Vargha Mihály

12.00-12.25 Csüdör Áda Katalin: Kézdiszentlélek kulturális élete.

12.25-12.50 Dimény Haszmann Orsolya: A csernátoni múzeum és szellemi vonzáskörzete.

12.50-13.15 Ferencz Angéla: Kultúrotthonok a közösségtervezés terei.

13.15-13.40 Imreh- Marton István: Játsszuk ami nincs, de lehetne- művelődésszervezők és önkormányzatok együttműködése vidéken.

 

Épített örökség helyzete Székelyföldön (206-os terem)

 

Moderátor: Kolumbán Gábor

15.00-15.30 Köllő Miklós: Pillanatkép a romániai, erdélyi és székelyföldi műemlékvédelem helyzetéről.       

15.30-16.00 Mátéffy Mária: Helyi kezdeményezések, jó példák a Csík Leader / Pogányhavas kistérségben és egy kis országos kitekintés.

16.30-17.00 Herczeg Ágnes: Táji örökségvédelem Európában és Székelyföldön.

17.00-17.30 Korodi Szabolcs: A Hargita megyei  faluképvédelmi program.

17.30- 18-00 Tövissi Zsolt: Hargita megye műemlékvédelmi stratégiája.

18.00-18.30 Ferenczi Sámuel: Az épített örökség gondozása.

18.30-19.30- Kérdések, vita, közpolitikai javaslatok megfogalmazása

 

Április 22, szombat

 

Az épített örökség történeti kutatása (205-ös terem)

 

9.30 Fehér János: A Székelyföld művészettörténeti kutatásának kérdései

9.55 Orbán János: A marosvásárhelyi műemléki topográfia és tanulságai további  székelyföldi városok vizsgálatához

10.20 Kovács Mária Márta: Háromszék tárgyi öröksége az egyházi gyűjtemények tükrében.

10.45 Mihály Ferenc: Kritikai észrevételek Székelyföld épített örökségének számbavétele, fenntartása, helyreállítása és népszerűsítése kapcsán

11.10 vita, kávészünet

 

Hadtörténet (205-ös terem)

 

11.30 Csikány Tamás: Székelyek a Habsburg-birodalom határőrvidékén (1764-1851)

11.55 Nagy József: A székely „határvédő" múlt változásai és identitásképző funkciója. A székely határőrség a második világháborúban

12.20 vita

 

A közösségi javak társadalmi vonatkozásai Székelyföldön (206-os terem)

 

Moderátor: Kolumbán Gábor

09.30-10.00 Kolumbán Gábor: A szekció megnyitója, témafelvezetés

10.00-11.00 Szabó Töhötöm: Közösség, kölcsönösség, kooperáció: hagyományok és kihívások.

11.00-11.30 Bákai Magdolna: Társadalmi vállalkozások a Székelyföldön.

11.30-12.00 Pakot Mónika: A Székelygyümölcs mozgalom.

12.00-13.00 Tamás László: A közbirtokosságok társadalmi szerepvállalása.

13.00-14.00 Kérdések, vita, közpolitikai javaslatok megfogalmazása

 

Modernizáció és fejlesztéspolitikák (205-ös terem)

 

14.00 Nagy Botond: Közteherviselés és fejlesztéspolitika Háromszéken a dualizmus korában

14.25 Oláh Sándor: A mezőgazdasági területek használatának állami és társadalmi szabályozásai a 20. századi Székelyföldön

14.50 kávészünet

15.00 Tóth-Bartos András: Beruházás-politikai ciklusok a 20. századi Székelyföldön, illetve Háromszéken

15.25 Gidó Csaba: Udvarhely megye közlekedés fejlesztési tervei és megvalósításuk a XX. században

15.50 vita

16.10 kávészünet

 

Székelyföldi önképépítés (205-ös terem)

 

16.20 Hermann Gusztáv: A székelyek történelmi identitásának forrásai 1848-ig

16.45 Bárdi Nándor: Székely közművelődési mozgalmak a két világháború között

17.10 kávészünet

17.20 Gagyi József: Lokális, regionális, nemzeti. Identitás-körvonalak (Máréfalva és Csíkfalva összehasonlító példája.

17.55 Patakfalvi Czirják Ágnes: A székely zászló létrejötte és szimbolikus funkciója

18.20 vita

18.35 szünet

18.40 Nagy József: A történeti ismeretterjesztés problémája Székelyföldön.

19.00 vita, kerekasztal