Magyar  English

Prima pagină   Ştiri/Presă  Cazare   Program   Organizatori   Participanţi

Miercurea Ciuc   Târgu-Mures   Sfântu-Gheorghe

 

Conferinţa Ţinutului Secuiesc, 20-22 aprilie 2017

(Al III-lea Congres al Ţinutului Secuiesc)

Lista participanţilor:

·        Ambrus Tibor, Colegiul Edutus Tatabánya

·        dr. Ambrus Tünde, lector asociat, Universitatea Sapientia – Miercurea Ciuc

·        András Ignác, director general, Harmopan SA

·        Antal Árpád, primarul municipiului Sf.Gheorghe

·        Bagoly Miklós, preşedinte ASIMCOV - judeţul Covasna

·        dr. Bakk Miklós, conf.univ., Universitatea Sapientia – Cluj

·        Bakos Áron, etnograf, Univ. Babeş-Bolyai (UBB) – Cluj

·        dr. Balog Adalbert, prof.univ, prorector, Universitatea Sapientia

·        Barna Gergő, sociolog, Kvantum Research SRL

·        Bákai Magdolna, manager de proiect, Fundația Civitas

·        dr. Bárdi Nándor, cercetător şt. pr., Institutul pentru Minorităţi, Academia Ungară de Ştiinţe

·        dr. Benedek József, prof. univ., UBB, membru extern al Academiei Ungare de Științe

·        dr. Biró A. Zoltán, prof. univ., Universitatea Sapientia – Miercurea Ciuc

·        dr. Bodó Barna, conf.univ., Universitatea Sapientia – Cluj

·        dr. Bodó Juliánna, prof. univ., Universitatea Sapientia – Miercurea Ciuc

·        Borboly Csaba, președintele Consiliului Județean Harghita

·        Burus Siklódi Botond, profesor, președinte al Uniunii Cadrelor Didactice Maghiare din România

·        dr. Csikány Tamás, prof. univ., NKE - Budapest

·        Csüdör Áda Katalin, bibliotecar, Sânzieni - jud. Covasna

·        dr. Dávid László, prof. univ., rectorul Universității Sapientia

·        Dimény Haszmann Orsolya, muzeolog, Muzeul Haszmann Pál, Cernat

·        dr. Elekes Tibor, conf.univ., Universitatea din Miskolc

·        dr. Fábián Attila, conf.univ., decan, Universitatea din Ungaria de Vest

·        Fehér János, istoric al artei, Baraolt

·        dr. Ferencz Angéla, etnograf, Miercurea Ciuc

·        Ferencz-Salamon Alpár, profesor, consultant didactic, Miercurea Ciuc

·        Ferenczi Sámuel, inginer de construcții, Linea SRL – Sf.Gheorghe

·        dr. Finta István, cercetător, Institutul de Cercetări Regionale al Academiei Ungare de Științe, Pécs

·        dr. Furu Árpád, inginer specializat în protecția monumentelor, lector asociat UBB.

·        Füleky György, prof. univ., Univ. Szent István – Budapest-Gödöllő

·        dr. Gagyi József, prof. univ., Universitatea Sapientia – Tg.Mureș

·        dr. Geréb László, economist, președintele Societății de Ştiinţe Regionale din Ţinutul Secuiesc

·        dr. Gidó Csaba, istoric, Liceul Kós Károly, Odorheiu Secuiesc

·        Gyarmati Zsolt, directorul Muzeului Secuiesc din Ciuc, Miercurea Ciuc

·        dr. György Ottilia, lector univ., șef catedră, Universitatea Sapientia – Miercurea Ciuc

·        Hajdó Csaba, administrator, Advanced Label Technologies SRL

·        dr. Herczeg Ágnes, peisagist, Pagony Iroda SRL, Budapest.

·        dr. Hermann Gusztáv Mihály, istoric, lector univ., UBB

·        dr. Horváth István, conf.univ., UBB – Cluj

·        Illyés Gergely, politolog, Institutul pentru Pol.Națională - Budapesta

·        Imreh-Marton István, manager cultural, Centrul de Cultură al Județului Covasna

·        dr. Jakab Albert Zsolt, etnolog cercetător, ISPMN – Cluj

·        dr. Kassay János, lector univ., Universitatea Sapientia – Miercurea Ciuc

·        dr. Keszeg Vilmos, prof. univ., UBB – Cluj

·        d. Kinda István, etnograf, muzeolog, Muzeul Național Secuiesc

·        dr. Kiss Dénes, sociolog, lector univ., UBB – Cluj

·        Kiss Imre, inspector șef școlar, Sf.Gheorghe

·        dr. Kiss Tamás, sociolog, ISPMN – Cluj

·        Kolumbán Gábor, fizician, președintele Fundației Civitas

·        Korodi Szabolcs, arhitect, Vallum SRL, Miercurea Ciuc

·        dr. Kovács Mária Márta, istoric al artei, Muzeul Județean Mureș

·        Köllő Miklós, arhitect, Larix Studio, OKKE

·        dr. Lázár Ede, conf.univ., decan, Universitatea Sapientia – Miercurea Ciuc

·        dr. Lőrincz József, politolog, UBB – Cluj

·        dr. Máté Emma, Fundația Pro Agricultura Hargitae Universitas

·        dr. Mátéffy Mária, administrator Csík Leader, Miercurea Ciuc

·        dr. Máthé Márton, conf.univ., Universitatea Sapientia – Tg.Mureș

·        Mihály Ferenc, restaurator, Tg.Mureș

·        dr. Nagy Benedek, lector univ., șef catedră, Universitatea Sapientia – Miercurea Ciuc

·        Nagy Botond, arhivist, istoric, Arhivele Statului - jud. Covasna

·        Nagy József, istoric, Gheorgheni

·        dr. Nyárádi Imre István, lector univ., Universitatea Sapientia – Tg.Mureș

·        Oláh Sándor, cercetător, KAM

·        dr. Orbán János, istoric al artei, Muzeul Județean Mureș

·        dr. Pakot Levente, Institutul pentru Cercetări Demografice din cadrul Oficiului Central de Statistică (KSH), Budapest

·        Pakot Mónika, director de programe, mișcarea „Fructe din Secuimeˮ, Fundația Civitas

·        Patakfalvi Czirják Ágnes, cercetător șt. auxiliar, Institutul pentru Minorități, Academia Ungară de Științe (MTA TK – KI)

·        dr. Pálné Kovács Ilona, prof.univ., Univ. Janus Pannonius (JPTE), Pécs

·        dr. Peti Lehel, etnograf, cercetător, ISPMN – Cluj

·        dr. Péntek János, prof. univ., academician, Cluj

·        dr. Péntek Imre, psiholog, lector univ., UBB – Cluj

·        Péter Szabolcs, dir.ec., Infopress Group SA

·        dr. Pletl Rita, prof. univ, Universitatea Sapientia – Tg.Mureș

·        Ráduly Róbert Kálmán, primarul municipiului Miercurea Ciuc

·        dr. Schwarcz Gyöngyi, etnograf, NSKI - Budapest

·        Siklósi Rozália, expert ecologie umană, referent strategic, NSKI - Budapest

·        dr. Sólyom Andrea, lector univ., Universitatea Sapientia – Miercurea Ciuc

·        dr. Szabó Béla, prof. univ., UMF – Tg.Mureș

·        dr. Szabó Töhötöm, lector univ., UBB - Cluj

·        Szakáli István Lóránd, secretar de stat adj., Guvernul Ungariei

·        Szekeres Lilla, studentă în sociologie, Universitatea Sapientia – Miercurea Ciuc

·        Szécsi Kálmán, director regional Raiffeisen

·        Szigeti Enikő, director executiv, Mișcarea Angajament Civic (CEMO)

·        Tamás László, președintele Uniunii Composesoratelor

·        Tankó László, expert independent, consilier pe lângă Cooperativa Agricolă Küküllő

·        Tánczos Barna, senator în Parlamentul României

·        dr. Tánczos Vilmos, conf.univ., UBB - Cluj

·        Tiboldi László, președintele Asociației Agricultorilor din Scaunul Ciuc, expert zootehnist

·        dr. Tódor Erika, conf.univ., șef catedră, Universitatea Sapientia – Miercurea Ciuc

·        dr. Tódor Imre, profesor, Liceul Márton Áron, Miercurea Ciuc

·        dr. Tonk Márton, prof.univ., decan, Universitatea Sapientia – Cluj

·        dr. Toró Tibor, lector univ., Universitatea Sapientia – Cluj

·        Tóth-Bartos András, istoric, Muzeul Național Secuiesc, Sf.Gheorghe

·        Tövissi Zsolt, arhitect, Plant Stúdió, Miercurea Ciuc, OKKE

·        dr. Vajda András, etnolog, Universitatea Sapientia – Tg.Mureș

·        Vargha Mihály, director, Muzeul Național Secuiesc, Sf.Gheorghe

·        Virginás Tar Emese, etnograf, Asociația Etnografică Kríza János