Magyar  English

Prima pagină   Ştiri/Presă  Cazare   Program   Organizatori   Participanţi

Miercurea Ciuc   Târgu-Mures   Sfântu-Gheorghe

 

Conferinţa Ţinutului Secuiesc, 20-22 aprilie 2017

(Al III-lea Congres al Ţinutului Secuiesc)

Programul preliminar al conferinţei

Conferința planificată propune următoarele teme:

·        Situația învățământului în Ținutul Secuiescprobleme și diagnoze

·        Istoria Ținutului Secuiesc

·        Moștenire arhitecturalătrecut și viitor

·        Dezvoltare teritorială, trenduri economice

·        Demografie

·        Schimbări în structura socială (stratificare socială, problemele populației roma, migrațiaefecte în Ținutul Secuiesc)

·        Economia socială

·        Moștenire culturală, patrimoniu și patrimonizare

·        Drepturi lingvistice

 

Istorie

Secţiunea are ca scop prezentarea şi dezbaterea acelor teme de cercetare din cele referitoare la ţinutul Secuiesc care au actualitate din punct de vedere al dezvoltării domeniului şi sunt relevante şi din punct de vedere identitar. Se aşteaptă participarea cercetătorilor tineri care abordează temele la nivelul ştiinţifico-metodologic actual şi comparativ cu alte regiuni, plecând de la fenomene locale (studii de caz). Se va încerca stabilirea unor direcţii pentru cercetări fundamentale ulterioare. Scopurile urmărite: 1. a (re)problematiza unele rezultate ştiinţifice; 2. a contextualiza rezultatele cercetărilor regionale pentru a puteau fi integrate în istoriografia maghiară; 3. dobândirea unei interpretări contemporane adecvate a proceselor istorice şi a tradiţiilor în procesul instituţionalizării memoriei colective.

Secţiuni planificate: 1) cercetarea istorică a moştenirii arhitecturale; 2) cercetări de istorie militară; 3) modernizare şi politici de dezvoltare; 4) imagologie, construcţia imaginarului în ţinutul Secuiesc.

Locaţia: Departamentul Universităţii Sapientia din Sfântu-Gheorghe

Data planificată: 22 aprilie, sâmbătă

Responsabil secţiune: Dr. Miklós Zoltán (e-mail: mikloszoli@yahoo.com)

 

Patrimoniu şi patrimonializare în Ţinutul Secuiesc

În spaţiul lingvistic maghiar valorile etnografice colectate au fost receptate, revalorificate în două moduri: (1) pe de o parte tradiţiile locale au fost identificate ca naţionale, fiind, astfel, îndepărtate de comunitatea care le-a creat şi le-a folosit; (2) pe de altă parte nici localizarea tradiţiilor nu a avut loc în sensul atribuirii lor unor zone definite, comunităţi clar delimitate. În arealul lingvistic maghiar începând cu anul 2000 cultura populară a fost văzută, receptată din ce în ce mai mult ca moştenire. Ca o consecinţă a discursului de patrimonializare s-a lansat „mişcarea hungaricumˮ cu scopul de a strânge şi a depozita valorile locale, regionale şi naţionale. Această viziune asupra valorilor şi acest proiect de depozitare a prins rădăcini şi în ţinutul Secuiesc. Secţiunea planificată, panelurile din cadrul secţiunii vor dezbate această problematică plecând de la următoarele întrebări: care sunt circumstanţele preliminare ale patrimonializării în ţinutul Secuiesc? Care au fost cadrele conceptuale ale patrimonializării în epoci diferite? Ce scopuri serveau? Care au fost domeniile de moştenire preferate în diferite epoci, perioade? Cine sunt personajele cheie în procesul patrimonializării?

Tematici propuse: 1) arhivarea şi muzealizarea valorilor; 2) valori şi reprezentări (cum s-a realizat reprezentarea valorilor etnografice/culturale în arte, în literatura de etnografie, de istorie locală etc.); 3) digitalizarea şi virtualizarea valorilor în spaţiul on-line; 4) perioadele patrimonializării; metode de colectare şi selectare pe epoci; 5) paradigmele interpretării şi ale (re)prezentării; 6) mijloacele clasificării şi ale prezentării (inventare, liste, baze de date, colecţii, arhive, monografii, internet).

Locaţia: Facultatea Universităţii Sapientia din Târgu-Mureş

Data planificată: 21 aprilie, vineri

Responsabil secţiune: Dr. Jakab Zsolt (e-mail: jalbertzsolt@yahoo.com); Dr. Vajda András (e-mail: vajdandras@yahoo.com)

 

Drepturile lingvistice în Ţinutul Secuiesc

În anul 2008 România a ratificat Carta Limbilor Regionale şi Minoritare a Consiliului Europei. Astfel, s-a creat fundamentul elaborării unui suport legislativ pentru folosirea limbii materne în diferite sfere publice. Cel mai important text de lege este cel al Legii nr. 215 din 2001 privind administraţia publică locală care reglementează modalităţile folosirii limbii materne a minorităţilor în faţa autorităţilor locale. Scopul secţiunii este de a prezenta critic practica utilizării limbii materne în cadrul autorităţilor locale din ţinutul Secuiesc, de a arăta problemele şi de a oferi soluţii de politici publice.

Locaţia: Facultatea Universităţii Sapientia din Târgu-Mureş

Data planificată: 22 aprilie, sâmbătă

Responsabil secţiune: Szigeti Enikő, preşedinte CEMO (e-mail: szigeti.eniko@cemo.ro); Dr. Toró Tibor (e-mail: toro.tibor@gmail.com)

 

Situaţia învăţământului în Ţinutul Secuiesc

Secţiunea trece în revistă situaţia şi problemele învăţământului din ţinutul Secuiesc (atât cel preuniversitar, cât şi cel universitar). Problemele catalogate vor fi dezbătute de cercetători, pedagogi cu experienţă şi conducători de instituţii de învăţământ.

Locaţia: Facultatea Universităţii Sapientia din Sfântu Gheorghe

Data planificată: 21 aprilie, vineri

Responsabil secţiune: Dr. Bodó Barna (e-mail: bodobarna1@gmail.com)

 

Sănătatea în Ţinutul Secuiesc

Secţiune de poster

Locaţia: Facultatea Universităţii Sapientia din Sfântu Gheorghe

Data planificată: 21-22 aprilie, vineri-sâmbătă

Responsabil secţiune: Dr. Krizbai Timea (e-mail: timea.krizbai@gmail.com)

 

Moştenirea arhitecturală a Ţinutului Secuiesc

Locaţia: Facultatea Universităţii Sapientia din Sfântu Gheorghe

Data planificată: 21/22 aprilie, vineri-sâmbătă

Responsabil secţiune: Kolumbán Gábor (e-mail: kolumban.gabor@yahoo.co.uk)

 

Economia socială în Ţinutul Secuiesc

Locaţia: Facultatea Universităţii Sapientia din Sfântu Gheorghe

Data planificată: 21/22 aprilie, vineri-sâmbătă

Responsabil secţiune: Kolumbán Gábor (e-mail: kolumban.gabor@yahoo.co.uk)

 

Funcţionalitatea în schimbare a căminelor culturale de la sate

Locaţia: Facultatea Universităţii Sapientia din Sfântu Gheorghe

Data planificată: 21/22 aprilie, vineri-sâmbătă

Responsabil secţiune: Vargha Mihály (e-mail: vargha_mihaly@yahoo.com)

 

Aspecte ale regionalismul din punct de vedere geografic şi al reţelei de localităţi în Ţinutul Secuiesc

Locaţia: Facultatea Universităţii Sapientia din Miercurea Ciuc

Data planificată: 21 aprilie, vineri

Responsabil secţiune: Dr. Kassay János (e-mail: achipro@gmail.com)

 

Construcţia regională în administraţia publică şi autonomia locală a Ţinutului Secuiesc

Locaţia: Facultatea Universităţii Sapientia din Miercurea Ciuc

Data planificată: 21 aprilie, vineri

Responsabil secţiune: Nagy Benedek (e-mail: nbeno@yahoo.com)

 

Antreprenori şi intreprinderi în Ţinutul Secuiesc

Locaţia: Facultatea Universităţii Sapientia din Miercurea Ciuc

Data planificată: 21 aprilie, vineri

Responsabil secţiune: : Geréb László (e-mail: gereb.laszlo@regaprojekt.ro)

 

Rolul zonelor rurale şi agrare în economia Ţinutului Secuiesc

Locaţia: Facultatea Universităţii Sapientia din Miercurea Ciuc

Data planificată: 21 aprilie, vineri

Responsabil secţiune: : Biró Boróka (e-mail: biro_boroka@yahoo.com)

 

Societatea şi situaţia socială din ţinutul Secuiesc

Secţiuni planificate pentru analiza situaţiei sociale din ţinutul Secuiesc, cu prelegeri centrate pe procese demografice, structuri sociale şi situaţia romilor din regiune.

Se are în vedere pregătirea unor sinteze referitoare la perioada de după 1989, cu următoarele obiective: cercetarea socială privind entităţile sociale pe microregiuni din ţinutul Secuiesc, prezentarea stării acestora cu reevaluarea cercetărilor deja efectuate.

Posibile teme ale acestei problematici:

demografie, mobilitate socială şi procese migraţioniste

zone rurale, împrejurimi, generaţii

populaţia rurală şi urbană, şcolarizarea, structura ocupaţională, diferenţe de avuţie

romii din ţinutul Secuiesc, situaţii conflictuale, strategii economice, aspecte de segregare teritorială

Secţiunile vor avea prelegeri introductive, dar se vor organiza cu participarea deschisă a cercetătorilor cu lucrări din domeniu, publicate. Înregistrarea la conferinţă se face pe baza unui rezumat.

Termen: 30 martie

Locaţia: Facultatea Universităţii Sapientia din Târgu-Mureş (campusul universitar)

Data planificată: 21 aprilie, vineri, orele 10-18.

Responsabilii secţiunilor: Dr. Gagyi József, Dr. Kiss Tamás

Adrese de contact: gagyijozsef@yahoo.com, t_kiss77@yahoo.com, bibliacsilla@ms.sapientia.ro