Română  English

Kezdőlap   Hírek/Sajtó  Szállás   Program   Szervezők   Résztvevők

Csíkszereda   Marosvásárhely   Sepsiszentgyörgy

 

Székelyföld-konferencia, 2017. április 20-22.

(III. Székely Kongresszus)

 

 

Időpont: 2017. április 20-22.

Helyszínek: Marosvásárhely, Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy

Kapcsolat: szekelykongresszus@sapientia.ro

 

 

 

 

A „Székely Kongresszus” hagyománya összefügg Székelyföld modernizációjának a kérdésével: az első, 1902-es tusnádi székely kongresszus célja inkább gyakorlati –közpolitikai – volt: megakadályozni Székelyföld teljes elszegényedését és lakosságának kivándorlását. E tradíció megújításának jelentős állomása volt 2002-ben a tusnádi kongresszus századik évfordulóján megszervezett „Székelyföld-konferencia”, amelynek egyrészt tudományos, másrészt közpolitikai jellege volt.

 

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem székelyföldi karainak (Marosvásárhely, Csíkszereda), illetve Sepsiszentgyörgyi Tanulmányi Központjának létrehozásával új feltételek teremtődtek meg arra nézve, hogy a Székelyföld-centrikus tudományos és szakmai jellegű szellemi tevékenység célirányosan a térség fejlesztését, sőt a regionális szolidaritás erősödését szolgálja. Tervezett konferenciánk (a III. Székely Kongresszus) tétje a reális Székelyföld-kép megerősítése, a hagyományos keretekkel is számoló fejlesztés szakpolitikai elveinek megalapozása, valamint Székelyföld szakmai és tudományos potenciáljának a felmérése és felmutatása.

 

A 2017. április 20-22-re tervezett III. Székely Kongresszus helyszínei: a Sapientia EMTE marosvásárhelyi és csíkszeredai kara, valamint az egyetem sepsiszentgyörgyi tagozata. A konferencia 20-24 szekciójára e három helyszínen kerül sor. A konferencia szervezését további tudományos intézmények és szervezetek támogatják: a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum, a Csíki Székely Múzem, az udvarhelyi Haáz Rezső Múzeum, valamint a Székelyföldi Regionális Tudományi Társaság (mint civil szakmai szervezet).

 

A konferencia céljai, részletezőbben:

     bemutatni, hol is állnak a különböző tudományterületeken a Székelyfölddel kapcsolatos kutatási témák és szintézisek;

     a székelyföldi önkormányzatiság erősítése a közpolitikai döntések szakmai és tudományos megalapozásának az erősítésével;

     a székelyföldi területi identitás átalakulásának vizsgálata a modernizáció feltételei mellett a közigazgatási reformok (regionális autonómia) nézőpontjából;

     a székelyföldi tudományos intézmények (múzeumok, a Sapientia EMTE karai és civil szakmai szervezetek) közötti együttműködés erősítése a közös térségfejlesztő projektek megfogalmazása és (európai alapokból történő) megpályázása érdekében.

 

Stratégiai célunk, hogy a „székely kongresszusokat” egyedi és esetleges eseményekből intézményi keretté alakítsuk át, amely:

-      folyamatos összegzése lehet a Székelyföld-kutatásoknak

-      hosszú távú, a politikai váltógazdálkodás esetlegességeiből kiemelt megalapozást nyújtson a székelyföldi közpolitikai tervezésnek.

 

Előadásokat a következő témakörökben, illetve szekciókban szervezünk:

Székelyföld demográfiai helyzete, a társadalmi rétegződés kérdései, roma-kérdés, regionalizmus és településhálózat a régióban, régióépítés és közigazgatás, vállalkozásfejlesztés, migráció, nyelvi jogok Székelyföldön, oktatás, székelyföldi értéktár, műemlékek és műemlékhasználat, épített örökség, Székelyföld történelmének kutatása.