Română  English

Kezdőlap   Hírek/Sajtó  Szállás   Program   Szervezők   Résztvevők

Csíkszereda   Marosvásárhely   Sepsiszentgyörgy

 

Székelyföld-konferencia, 2017. április 20-22.

(III. Székely Kongresszus)

Április 21, péntek

NYITÓ PLENÁRIS

13.00 – 14.30: Regisztráció

14.30 – 14.45: Konferencia megnyitó - dr. Lázár Ede dékán, Sapientia EMTE Csíkszeredai Kar,

14.45 – 15.00: dr. Geréb László, SZRTT elnök

15.00 – 15.20: A kisebbségi lét összefüggései a területi versenyképességgel és ellenálló-képességgel - Dr. Fábián Attila, a Soproni Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karának dékánja, MRTT elnökségi tag

15.20 – 15.40: Gazdasági fejlődési pályák és térszerkezet változás Romániában – dr. Benedek József Egyetemi tanár, MTA külső tagja, BBTE, Földrajztudományi Kar, Miskolci Egyetem, Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet
Levezető elnök: Dr. Lázár Ede dékán - Sapientia EMTE

 

Szekció előadások:

1. SZEKCIÓ: Az önkormányzatok és az intézmények szerepe a székelyföldi régió

 

16.00 – 16.30: Önkormányzatok válaszúton dr. Pálné Kovács Ilona MRTT, Pécs

16.30 – 17.00: Térszervezési adottságok és lehetőségek Székelyföldön – Elekes Tibor egyetemi docens Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar, Földrajz - Geoinformatika Intézet

17.00 – 17.30: Város és vidéke, a CLLD mint vonzáskörzeti fejlesztési eszköz – dr. Finta István, MRTT, Pécs

17.30 – 18.00: A székelyföldi városok szerepe a régió fejlődésében – Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda Megyei Jogú Város polgármestere, a Sapientia EMTE tanára

 

18.00 – 18.20 KÁVÉSZÜNET

 

18.30 – 19.00: Erős közösség, fejlesztő önkormányzat – Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere

19.00 – 19.30: Jó példák és vezérelvek Székelyföld integrációs folyamatában - Borboly Csaba, Hargita megye közgyűlésének elnöke

19.30 – 20.00: A LEADER intézményrendszer szerepe a vidéki térségek fejlődésében – dr. Mátéffy Mária – Csíkleader HACS irodavezető

Szekcióvezető: Dr. Kassay János – Sapientia EMTE, Csíkszeredai Kar, Üzleti Tudományok Tanszék

 

2. SZEKCIÓ: Vállalkozók és vállalkozások Székelyföldön

 

16.00 – 16.30: A helyi gazdaság és a helyi termékek szerepe Székelyföld gazdaságában - dr. Lázár Ede, Sapientia - EMTE

16.30 – 17.00: A finanszírozás dinamikája és fejlődésének irányvonalai- Szécsi Kálmán, Tiszteletbeli Elnök, Romániai Magyar Közgazdász Társaság 

17.00 – 17.30: Helyi nagyvállalkozók Székelyföldön - András Ignác – Harmopan RT. vezérigazgató

17.30 – 18.00: Miért nem látszik a Székelyföld a vasfüggöny másik oldaláról? – Péter Szabolcs, Infopress Group RT, pénzügyi igazgató

 

18.00-18.30: KÁVÉSZÜNET

 

18.30 – 19.00: A klaszter szerepe a régiófejlesztésben - Bagoly Miklós Levente – A Kovászna megyei vállalkozói szövetség, az ASIMCOV elnöke, a ProWood faipari klaszter elnöke

19.00 – 19.30 A vidékfejlesztési rendszer sajátosságai, támogatási lehetőségek a székelyföldi vállalkozások számára - Tánczos Barna szenátor, RMDSZ

19.30 – 20.00: Székelyföldi vállalkozások menedzselése - Ambrus Tibor, Edutus Főiskola

Szekcióvezető: Dr. Geréb László – SZRTT

 

3. SZEKCIÓ: A vidék és az agrárium szerepe Székelyföld gazdaságában

 

16.00 – 16.30: Közösségeink kézenfekvő erőforrásai: értékek, helyi termékek és az összefogás képessége - Szakáli István Lóránd agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős helyettes államtitkár, Földművelésügyi Minisztérium

16.30 – 17.00: Ami a székely falvak össztársadalmi szervezettsége mögött, és ami benne van - dr. Ambrus Tünde, Sapientia - EMTE, SZRTT

17.00 – 17.30: Székelyföldi közbirtokosság, mint közösségi tér - Tamás László a Közbirtokossági unió elnöke

17.30 – 18.00: Szövetkezeti együttműködések hatása Székelyföld gazdaságára, kiemelten a tej értékesítésében, értékelésében - Tankó László független szakértő, a Küküllő Mezőgazdasági Szövetkezet tanácsadója

 

18.00 – 18.30: KÁVÉSZÜNET

 

18.30 – 19.00: Termőhelyi potenciál és kihasználtság – dr. Nyárádi Imre István, Sapientia EMTE, Marosvásárhely

19.00 – 19.30: A biogazdálkodás szerepe a vidék felemelkedésében Székelyföldön – dr. Máté Emma, Pro Agricultura Alapítvány

19.30 – 20.00: A székelyföldi állattenyésztés jelene és jövője a vidék fejlesztésében – dr. Tiboldi István, állatorvos, állattenyésztési szakértő

Szekcióvezető: dr. György Ottília – SZRTT, Gazdaságtudományi Tanszék Sapientia EMTE

 

20.00: KÖZÖS VACSORA

 

Április 22, szombat:

 

ZÁRÓ PLENÁRIS: Fejlesztési irányok Székelyföldön, közpolitikai javaslatok megfogalmazása és megvitatása
10.00 – 11.00: A három szekcióelnök bemutatja az egyes szekciók előadásainak közpolitikai javaslatait (egyenként 15 percben)

11.00 – 13.00: Vitafórum a szekciókon elhangzott közpolitikai javaslatokról (moderálva, jegyzőkönyv vezetéssel)

13.00 – 13.30: Összegzés

Levezető elnök: Dr. Lázár Ede dékán
Moderál: Dr. Nagy Benedek tanszékvezető, Sapientia EMTE tanára, Üzleti Tudományok Tanszék

14.00: KÖZÖS EBÉD

 

A szervezők fenntartják a programmódosítás jogát, amennyiben az előadók visszalépnek, vagy előadáscímet változtatnak.

 

A teljes program letöltéséhez kattintson ide.